Работно време:

1. ДКБ – от 7:30 ч. до 13:00 ч.

2. Лабораторни изследвания – от 7:30 ч. до 13:00 ч.

3. Отделение /стационар/ – от 00:00 ч. до 24:00 ч.