„СБАЛПФЗ – Хасково“ ЕООД – Специализирана болница активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Хасково.

„СБАЛПФЗ – Хасково“ осъществява следните дейности:

 

 • Диагностика и лечение на заболявания – бронхиална астма, бронхопневмонии, различни белодробни заболявания, ХОББ, хроничен бронхит, туберкулоза, имунопрофилактика туберкулоза Манту, скрининг на риска, Бронхология;
 • Диспансеризация;
 • Клинични изследвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.

 

Медициските специалисти работят по следните направления:

 1. Пневмология и фтизиатрия;
 2. Образна диагностика;
 3. Клинична лаборатория;
 4. Микробиологична лаборатория.

 

Лечебната дейност се осъществява в следните структури:

 1. ДКБ – Диагностично консултативен блок;
 2. Пневмо-фтизиатрично отделение с второ ниво на компетентност;
 3. Клинична лаборатория с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична лаборатория“;
 4. Микробиологична лаборатория с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Микробиолагия“;
 5. Микробиологична лаборатория изпълнява дейност и като лаборатория по туберкулоза от средно ниво в изпълнение на медицинския стандарт по „Микробиолагия“;
 6. Лаборатория по Образна диагностика с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Образна диагностика“.